Homeis
אהלן חברים, מדריך זה פורסם בקהילת הומיז ישראלים בארצות הברית.

הורידו והצטרפו לקהילה

Rotem 
published a new  מדריך
המדריך הגדול למחזור: הפח הכתום

המדריך הגדול למחזור: הפח הכתום

מדריכים
Dashed border

למי שיש בבית פח כתום של העירייה - כל ההנחיות למה אפשר לזרוק לתוכו. ולמי שאין - יש

רשימה מלאה באתר של העירייה של המקומות שעושים קומפוסט משאריות אוכל: https://www.grownyc.org/compost/locations


נ.ב. אולי תתעניינו גם ב...

המדריך הגדול למחזור: הפח הירוק, הפח הכחול

מדריך לתרומות בגדים וריהוט

תעבירו את זה הלאה: מקומות להתנדב בהם

H
5שמרו
הגיבו
188