Homeis

הזהב ותפוחי אדמה / דליה רביקוביץ׳

אחר
בני ציפר, עורך מוסף "תרבות וספרות": דליה רביקוביץ (1936–2005) זכורה בראש וראשונה כמשוררת וכאשת שמאל, שלא היססה להיות לוחמנית בשעת הצורך ואחרי מלחמת לבנון הראשונה וטבח סברה ושתילה התגלתה כמשוררת פוליטית לכל דבר. אבל כדי שזעם או מחאה פוליטית יבשילו לכדי שיר טוב צריך אורך רוח. ובינתיים, כדי לפרוק מועקות אישיות, חברתיות ופוליטיות, היא כתבה לעיתונים, למגזינים ולכתבי עת רשימות, טורים ומאמרים. בעבודת נמלים שקדנית אסף אותם כאן חוקר הספרות גדעון טיקוצקי, בצירוף הערות היסטוריות־ספרותיות עשירות ומחכימות. סגנון הכתיבה שלה, ברשימותיה האישיות כבטוריה הפוליטיים, תמיד חד כתער, תמציתי, שיפוטי ואכזרי. היא לועגת לעברית המנייריסטית של בני דור אלתרמן, מספרת על עוולות ילדותה בקיבוץ בלי שום רוך, ואחרי רצח רבין מסרבת לתת יד להשגבה של דמותו. לעתים רחוקות היא חומלת על מישהו: על אביה הלא יוצלח שנהרג בתאונה טיפשית ב–1942, או על הסופר בנימין תמוז, שעליו כתבה רשימת הספד מכמירת לב שהתפרסמה ב"תרבות וספרות". יש משהו מכשף בכתבים הצדדיים והכמו־אגביים של משוררים מוכרים. פתאום נחשפים אחורי הקלעים של יצירתם. פתאום הם כאחד האדם, אכפתיים, בוערים להשמיע את דעתם על האקטואליה. מהבחינה הזאת, הספר הזה הוא תגלית מרגשת של צדו הלא מוכר של כוכב־רביקוביץ.
Reviews