Homeis
חיפושים פופולריים
קורונה
אבטלה
עורכי דין
מצרכים
ישראל
טיולים
פסיכולוגים
אירועים
גשר ברוקלין, ברוקלין הייטס ודמבו

גשר ברוקלין, ברוקלין הייטס ודמבו

גשר ברוקלין, ברוקלין הייטס ודאמבו

  • Municipal Building


נעמוד עתה ליד הבניין העירוני שנבנה בסמוך ליד בניין העירייה של ניו יורק.

נדבר על החשיבות הארכיטקטונית השימוש ב-Beaux Art, התקרה הגוסטאביאנית של תחנת הרכבת התחתית שנמצאת בקומת הכניסה לבניין.

תיאור שלושת השמות החקוקים מחוץ לבניין המוניציפלי

  1. Manhattan
  2. New Amsterdam
  3. New York


עוד נדבר על הסמל של אמסטרדם XXX במאונך והמשמעויות שלו בעידן המודרני.

1 שמרו