Homeis
תנועת הנוער הבונים דרור - קן ניו יורק
Public Channel · 5 members

תנועת הנוער הבונים דרור - קן ניו יורק

יוצרים עולם טוב יותר עם הבונים דרור צפון אמריקה! 365 ימים בשנה, מחנכים לצדק חברתי, אקטיביזם וחיזוק הקשר לישראל. לתנועה תכניות רבות ומגוונות: פעילות שבועית לגילאים 8-18 דרך חינוך ערכי, משחקי וחוויתי, 6 מחנות קיץ ברחבי ארצות הברית וקנדה כולל מחנה "גליל" במרחק של כשעתיים מניו-יורק, תכנית הכשרת מדריכים, “Gap Year” בישראל בשיתוף עם תנועת האחות - הנוער העובד והלומד ועוד! לפרטים נוספים: bit.ly/kenyc-website
Dashed border
Dashed border
Dashed border
Homeisהירשמו כדי לראות פיצ׳רים נוספים ופוסטים מרגשיםהתחברו כאן?כבר יש לכם חשבון בהומיז