Homeis
חיפושים פופולריים
Coronavirus
אבטלה
עורכי דין
מצרכים
ישראל
טיולים
פסיכולוגים
Events
הקרנות הסרט ״בחזרה אל ארץ האבות״
Hosted by „בחזרה אל ארץ האבות״ - סרט דוקומנטרי

הקרנות הסרט ״בחזרה אל ארץ האבות״

שלום לחברי הומיז, הסרט שלנו יוצא בהפצה מסחרית בארה״ב ופותח את סיבוב ההקרנות בניו יורק בסינמה ווילג׳ בין התאריכים 14-20.6 שתי הבמאיות, קאת רוהרר וגיל לבנון, יהיו בהקרנות לשיחה לאחר הסרט בתאריכים: 14/15 ליוני בשעה 19:00 15/16 ליוני בשעה 15:00
Dashed border
2 Going · 12 Interested
Dashed border
Friday · Jun 14, 2019 · 11:15 GMT
Ends Thursday · Jun 20, 2019 · 19:15 GMT
Cinema Village
22 E 12th St, New York, NY 10003, USA
הורידו את הומיז למכשיר שלכם!

הקהילה שלכם בכל מקום שתהיו