Homeis
חיפושים פופולריים
משפחה וילדים
אוכל ושתיה
משפטי
שירותים חיוניים
בריאות
לייף סטייל
טיולים
כספים
עדכון מענק קורונה נוסף (לשנת 2021)

עדכון מענק קורונה נוסף (לשנת 2021)

עדכון: מענקי קורונה נוספים


–טרם התקבל כחוק רשמי אבל כבר עבר את בית הנבחרים והסנאט וצפוי להיחתם על ידי הנשיא:


מה צריך לדעת:


600 דולר ליחיד ו-600 דולר לילד עד גיל 17 מספר הערות ודגשים:


1. זה ניתן למי שנחשב לאמריקאי לצורך מס (ולעניין זה הקביעה היא נכון לשנת המס 2020. מי שהגיע לארה"ב על ויזה J/F ונחשב תושב זר. אינו זכאי)


2. זה ניתן למי שיש לו מספר SSN ולידי לצורך עבודה בארה"ב


3. סכומי ה 600 דולר הם עבור ילד/ה שהם למעשה dependent וגילם עד תום השנה לא עבר את גיל 17.


4. גם כאן זה ניתן על פי מבחן הכנסות –כלומר עבור משפחה (זוג) –עד רמת הכנסה של 150000 דולר וליחיד עד רמת הכנסה של 75000 דולר (אפשרי גם מעבר –פשוט סכום המענק מופחת ונעלם כליל כאשר מגיעים לרמות הכנסה של 87000 דולר ליחיד או 174000 דולר לזוג)


5. כמובן גם כאן יש אלמנט תכנוני והוא חשוב –תשלומי המענק כעת מבוצעים באופן מידי וזאת על סמך נתוני 2019. אם ב-2019 ההכנסות היו מתחת לסף שהזכרתי וב-2020 רמות ההכנסה הם מעל לסף שהזכרתי –אז האקט הנכון הוא קודם לקבל את המענק הנוסף הזה ורק לאחר מכן להגיש את דוחות 2020 (טוב –יש זמן).


6. אם יתברר בדוח של 2020 שקיבלתם פחות ממה שהייתם צריכים לקבל (כאשר הבדיקה היא בהתאם לנתוני 2020) –אפשר יהיה לתבוע את הפער בדוח של 2020.

אבל זה לא הפוך: אם קיבלתם כעת מקדמה והתברר לפי דוח 2020 שלא הייתה זכאות –אז לא יהיה צורך להחזיר.

בדומה למשפט הקודם –זה מצריך תכנון: למשל –יש לי ילד שהוא לא בגיל 17 נכון לתום 2019 אבל כן יעבור את גיל 17 נכון לתום 2020 –שווה ראשית לקבל את ה-600 דולר עבורו ורק אז להגיש את הדוח.


7. תשלומים מבוצעים אוטומטית ולא מצריך פעולה.

W
ד
4 שמרו
4 תגובות
Liron· Dec 22, 17:39
אז אם יש לי SSN ובמהלך שנת 2020 הייתי ממתינה לסטאטוס, וקיבלתי גרין קארד ב10/2020 אקהל את הסטימולוס? )את הקודם לא קיבלתי )
Like
 Reply
Amir· Dec 22, 18:01
אם רמת ההכנסה היתה מעבר ל 174k גם ב 2019 וגם ב 2020, האם עדיין מקבלים עבור ילדים?
Like
 Reply
Leonor· Dec 22, 19:12
תודה
Like
 Reply
Aholiav Israel· Dec 23, 03:43
תודה על העדכון. ומה לגבי דמי אבטלה? ישלמו רטרואקטיביות ממתי שהפסיקו לשלם את התוספת??
Like
 Reply