בית
קח/תן
נדל״ן
עבודות
רשימות
מדריכים
קבוצות
ארועים

אהלן חברים, מדריך זה פורסם בקהילת הומיז ישראלים בניו יורק.

הורידו והצטרפו לקהילה

download from Apple App Store
download from Google Play
DavidShield
DavidShield published a new  guide
Edited

פוליסות ביטוח שנרכשו בישראל - האם לשמור בזמן הרילוקיישן או לבטל?

מדריכים
משפטי ופיננסי
Insurance
Israel

בעת המעבר לשהות ממושכת בחו"ל – רילוקיישן, נשאלות מספר שאלות חשובות לגבי שימור הפוליסות שנעשו בישראל:

האם הן מכסות גם אירועים שיתרחשו בחו"ל? האם נוכל למצות את הזכויות המוקנות בפוליסה גם בעת שהות בחו"ל? האם ניתן ל"הקפיא" פוליסה? מה המשמעות של ביטול הכיסוי הביטוחי בעת השהות בחו"ל במידה ונרצה לרכוש כיסוי חדש בעת החזרה לישראל? 

 

ביטוחי רכוש

לגבי ביטוחי רכוש למיניהם ובכלל זה ביטוחי דירה, רכב או כל רכוש אחר הנשאר בישראל- רצוי להיוועץ עם סוכן הביטוח/חברת הביטוח לאלו המבוטחים בביטוח ישיר.

לגבי כיסוי ביטוחי לרכוש שנשאר בארץ, ככלל, מומלץ להשאיר כיסוי ביטוחי לדירת מגורים בבעלותכם ובמידה ואינה מושכרת, יש לדאוג להרחיב את הכיסוי הביטוחי שיכלול כיסוי לדירה בלתי תפוסה.

 

ביטוחי אדם

בכל הקשור לביטוחי האדם ובכלל זה ביטוחי חיים, חיסכון פנסיוני, ביטוחי בריאות פרטיים המהווים השלמה לכיסוי הניתן בחוק בריאות ממלכתי, ביטוח לגילוי מחלה קשה, ביטוח אי כושר עבודה וביטוח נכות תאונתית, ההחלטה לשמר כיסויים אלו גם בעת השהות הממושכת בחו"ל, תלויה בנסיבות האישיות של כל אחד.

בכל סוג ביטוח ננסה להסביר את המשמעויות לשמירה/ביטול הביטוח:

 

ביטוח חיים (ריסק למקרה מוות)

כל פוליסות ביטוח חיים של מבוטח ישראלי, כוללות כיסוי ביטוחי למקרה מוות גם בעת שהות המבוטח מחוץ לישראל ומכסה כל מקרה מוות מכל סיבה (למעט התאבדותו של המבוטח בשנת הביטוח הראשונה) ובכלל זה פעולת טרור.

פוליסות הביטוח בישראל, בד"כ מסתיימות בגיל 67 ובמידה והפוליסה נרכשה משנת 2000 ואילך, הכיסוי מסתיים בד"כ בגיל 75.

בארה"ב, נהוג לרכוש ביטוחים למקרה מוות אצל מבטחים מקומיים לתקופות קצובות 20-25-30 שנים בלי קשר לגיל הפרישה מהעבודה. הרציונל הינו תקופה הכיסוי הביטוחי נרכשת להבטחת השנים הקריטיות בחיי המבוטח כשהוא מבסס את עצמו וצובר נכסים ומעמד בתעסוקתו.

כמו כן, בפוליסות ביטוח של חברות אמריקאיות, נהוג להחריג כיסוי ביטוחי במדינות אשר לגביהן הוצאה אזהרת מסע ע"י מחלקת המדינה ומקרי מוות כתוצאה מפעולות טרור.

 

עד לפני מספר שנים, הוגדרה מדינת ישראל בתקופות מסוימות (מבצעים צבאיים וכו') כאזור ומדינה שיש להימנע מלשהות בה (אזהרת מסע) ולפיכך, הכיסוי הביטוחי אינו חל על מבוטח שייפגע בעת שהות במדינה זו (אזרח ישראל בעת ביקור מולדת).

לפיכך, בהינתן כי הכיסוי הביטוחי למקרה מוות אצל מבטח ישראלי מכסה את המבוטח גם בשהות ממושכת מחוץ לישראל, אירועי טרור ואף פעילות מלחמה (למעט כיסוי במדינות אויב ובכללן סוריה, עראק, לבנון ואירן), מומלץ להשאיר את הכיסוי הביטוחי בתוקף.     

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה מביטוח ישראלי, כוללות כיסוי ביטוחי למקרה אי כושר עבודה מלא כתוצאה ממחלה או תאונה ומעניקות בד"כ כיסוי בשיעור של עד 75% מהכנסתו המוכחת (ברוטו) של המבוטח לאחר תקופת המתנה בת 90 ימים. 

פוליסות ביטוח מסוג זה, כוללות בד"כ גם כיסוי הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי משיעור של 25% וכן פיצוי המבוטח גם לתקופת ההמתנה כך שבפועל, לאחר 30 ימי המתנה (החודש הראשון לאירוע הביטוחי) שולמו הפיצויים ע"פ הפוליסה עד שהמבוטח חוזר לכושר עבודתו או עד גיל הפרישה (65-67) המוקדם מבניהם.

 

הכיסוי הביטוחי אינו מחריג אירוע שהתרחש מחוץ לגבולות מדינת ישראל (למעט במדינת אויב) וניתן במקרה של אי כושר עבודה, להוכיח למבטחת את הכנסותיו של המבוטח ע"מ שיעמוד בתנאים לקבלת הפיצוי.

המורכבות הקיימת בד"כ בבואו של המבוטח למיצוי זכויותיו בפוליסה, הינה בהוכחת אי יכולתו של המבוטח מבחינה רפואית, לאי כושרו התעסוקתי בהתאם להגדרת העיסוק בפוליסת הביטוח.

עבור מבוטח השוהה בישראל, בד"כ נדרש האחרון, להעמיד את עצמו בפני רופא מטעם המבטח, אשר יעניק למבטחת חוות דעת רפואית תעסוקתית כנגד חוות הדעת שצרף המבוטח בעת הגשת טופסי התביעה למבטח.

לבחינה האם מומלץ להשאיר כיסוי ביטוחי זה, בעת שהות מתוכננת ארוכת טווח מחוץ לישראל, תלויה בנסיבות האישיות של כל מבוטח להלן עיקרן:

·האם חל שינוי במצב הרפואי של המבוטח מיום קבלתו לביטוח?

·האם הכיסוי הביטוחי הינו בתעריף מיוחד וכיסוי נרחב שהונפק בזמנו במסגרת מקום עבודתו?

·האם ניתנו בעת ההצטרפות לביטוח הקלות חיתום הכדאיות לשימור?

·האם יש כוונה לחזרה לישראל בטווח של כמה שנים בודדות?

אם חלק מהאמור לעיל, מתקיים, כדאי לבחון אפשרות לשימור הכיסוי הביטוחי בישראל (בדגש באם סעיף 1 או 4 מתקיימים).

במקרה של אי כושר עבודה חו"ח, קיימת סבירות גבוהה שהמבטחת תקבל ותכבד (אך לא חייבת לקבל), תיעוד וחו"ד רפואית של ספק בעל מוניטין בחו"ל כאסמכתא ויוותר הצורך להגעה לישראל לבדיקה רפואית.

 

לסיכום - האם פוליסות ביטוח החיים, אי כושר עבודה, מחלות קשות וביטוח בריאות פרטי שרכשנו בישראל מכסה אותנו גם בעת שהות בחו"ל ? 

·פוליסות ביטוח למקרה מוות (ריסק) – מכסה גם מחוץ לישראל ומומלץ להשאיר בתוקף.

·פוליסת ביטוח אי כושר עבודה – מכסה אירועים שהתרחשו מחוץ לישראל ויש לשקול בחיוב המשך הכיסוי הביטוחי, בהתאם לנסיבות האישיות של המבוטח ובהתייעצות עם איש מקצוע.

AM
Ofer Gordon
Segev Binyamin Halfon
ZZ
7Saved
הגיבו
שתפו
112