6th · Out of 7
Neta Weigert
Neta Weigert
7 months ago

מה אתה רוצה לאכול כשתהיה גדול? מריאנה ססולי וגלית רביב מעבירות סדנת הורות לתזונה משפחתית בריאה.

מתאים להורים שחשוב להם לגדל ילדים עם דימוי עצמי ודימוי גוף חיובי, שנהנים מהרגלי תזונה בריאים ויחסים טובים עם אוכל ועם ההורים וכן להורים לילדים שמתמודדים עם אתגרים אישיים בבית עם ילד בררן, ילד בסיכון להשמנה ועוד