4th · Out of 7
מנורת זרוע ענקית לקיר
Gal Zak
Gal Zak
5 months ago

מנורת זרוע ענקית לקיר

המנורה הזאת ענקית, הזרוע ארוכה ממש ולכן היא גם פונקציונלית בהפצת אור! בעזרת הידית אפשר לכוון אותה לאורך הקיר או באמצע החלל. היא יפה כשתולים אותה גבוה או נמוך. בקיצור - knock off מושלם של ז׳אן פרובה הגדול מכולם!! רק $259
ארי Eri  אפיק פיליבי
מהמם