1st · Out of 5
זהו מיד את מה שמעבר לשליטתכם
Bar Ketty
Bar Ketty
7 months ago

זהו מיד את מה שמעבר לשליטתכם

מנהיג סטואי יודע שרק המחשבות והכוונות שלו נמצאות באמת בשליטתו. כל השאר הוא בלתי נשלט. "אף מנהיג סטואי מעולם לא ישב בחוסר מעש. זה פשוט לא באופי שלהם". הפוליטיקאי הרומי בן המאה הראשונה לפני הספירה, קאטו מאוטיקה טען שסטואי הוא כמו קשת שמשקיע את כל יכולותיו בכיוון הקשת ויריית החץ, אך מודע לכך שמהרגע שהחץ נורה, אין לו שליטה על מה שקורה - המטרה יכולה לזוז והחץ יחמיץ אותה. המנהל הסטואי צריך להשקיע מאמצים רבים כדי לכוון היטב, אך הוא חייב לקבל את מה שקורה לאחר מכן בקור רוח מוחלט.