4th · Out of 5
 אנשים שאינם מתנהגים כראוי, אינם ראויים לתגובה רגשית שלכם
Bar Ketty
Bar Ketty
7 months ago

אנשים שאינם מתנהגים כראוי, אינם ראויים לתגובה רגשית שלכם

מכיוון שלסטואי יש שליטה מלאה על תגובתו לגירויים שליליים, הוא בוחר להתנתק מבחינה רגשית כאשר מישהו בוחר לפתוח בריב. סטואיות היא פילוסופיה דטרמיניסטית , מה שאומר שהעוסקים בו מאמינים שכל פעולה חיצונית היא תוצאה בלתי נשלטת של נסיבות שהובילו לפעולה זו. אם אנשים מתנהגים בגסות, זה בגלל משהו שלא מתפקד בצורה תקינה בפנימיותם. זה נמצא מחוץ לשליטתו של הסטואי. מנהיג סטואי נשאר קר רוח לנוכח עבירות של אחרים. הוא לא מגיב באופן מוגזם, ואם זה תפקידו, אז כל פעולת ענישה שהוא מבצע כנגד אדם מבקשת לתקן את הבעיות שמאחורי המעשה ולא סתם לפגוע. youtu.be/mf_Bbov0LSI