13th · Out of 27
Ran Harnevo
Ran Harnevo
6 months ago

Dr. Gal Soltz

גל סולץ היא פסיכולוגית קלינית מומחית בעלת רשיון במדינת ניו-יורק ודוקטורט בפסיכולוגיה קלינית. תחום התמחותי הוא טיפול בינאישי בדיכאון, חרדה, טראומה, מעברים, וגיבוש זהות. מומלצת מאוד בקבוצות פייסבוק ברשת.