1st · Out of 27
מיכל גינח
Daniella Rilov
Daniella Rilov
8 months ago

מיכל גינח

הגעתי למיכל מהמלצה של חברה טובה לפני שנים אחרי שהייתי פה בטיפול עם פסיכולוגית שרציתי לעזוב , התלבטתי אם לעשות את המהלך ולהתחיל כביכול הכל מהתחלה ולשמחתי עשיתי זאת. מיכל ניחנת באינטליגנציה נדירה ויכולת אנליטית מופלאה ביותר.