20th · Out of 24
עובדה 2018: תמיר פרדו מדבר | לצפייה ישירה | makoTV
Daniella Rilov
Daniella Rilov
5 months ago

עובדה 2018: תמיר פרדו מדבר | לצפייה ישירה | makoTV

פרק מעולה ומרתק, ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו שהצטרף למוסד בגיל 26 , השתתף במבצע אנטבה, היה חלק מהמבצעים המסובכים ביותר של המוסד ובעיקר על התוכנית הגרעינית באירן.