6th · Out of 24
סאלח פה זה ארץ ישראל
Ran Harnevo
Ran Harnevo
7 months ago

סאלח פה זה ארץ ישראל

הסדרה המטלטלת של דוד דרעי, במאי ויוצר יליד ירוחם, מספרת בפעם הראשונה את הסיפור המלא של עליית יוצאי צפון אפריקה בשנות ה-50, ואת הגזענות הממוסדת שבה התקבלו. ארבעה פרקים. צפיית חובה