3th · Out of 24
ככה זה
Daniella Rilov
Daniella Rilov
7 months ago

ככה זה

מודה התחיל לי רע, לא הבנתי היה איטי אבל נתתי צ’אנס כי בכל זאת דנה מודן ואסי כהן וזכרונות משנות ה90. ותשמעו מתפתח לא רע, הרבה עצב הרבה שתיקה אבל גם המון שנאמר ללא מילים
Ilona Shub
Ilona Shub · 7 months ago
בעקבות ההמלצה פה התחלתי לראות גם... חייבת להגיד שהתאהבתי בסדרה מרגע ראשון!