5th · Out of 11
חוצלארץ: דניאלה רילוב מארחת את יערה קידר
Karin Bar
Karin Bar
8 months ago

חוצלארץ: דניאלה רילוב מארחת את יערה קידר

יערה קידר 6 שנים ניו יורקרית אבל תמיד תל אביבית בנשמה. היסטוריונית ואוצרת אופנה בינלאומית, אשר בין השאר עזרה לכובע הטמבל המפורסם לקבל מקום של כבוד במומה. שיחה אינטימית על החיים, הגירה, אופנה ועוד