11th · Out of 20
הקלויסטרס
Daniella Rilov
Daniella Rilov
6 months ago

הקלויסטרס

המוזיאון והגנים הנפלאים האלה אומנם נמצאים בתוך העיר ניו יורק אבל ממש בקצה שלה. מוזיאון קטן שמציג אומנות מימי הביניים וגנים מרהיבים שבעונה החמה זה ספוט מושלם לפיקניק צופה על הנהר.