15th · Out of 20
Sally's Apizza
Amir Kishon
7 months ago

Sally's Apizza

בניו הייבן, Sally’s, פשוט מאד, הפיצה הטובה ביותר בעולם. פרנק סינטרה היה שולח את הנהג שלו מניו יורק ל take away. להזמין הרבה פיצות קטנות ולרחף. לבדוק מתי הם פתוחים ואפשר לשלב עם נסיעה ל Yale.
Ran Harnevo
Ran Harnevo · 7 months ago
המלצה סוף הדרך!