שישי בשלוש
Hosted by Daniella Rilov

שישי בשלוש

כל שישי בנוהל, פותחים את השבת יחד. בואו למשרדי הומיז לסגור את השבוע יחד קצת לפני שבת.
Daniella Rilov
Avi Tavdi
Eliad Benari
Victoria Ratner
1 Going · 7 Interested
Friday · Mar 29, 2019 · 19:03
Ends Friday · Mar 29, 2019 · 20:03
New York
New York, NY, USA
HomeisSign up to see more of our exciting features and posts.Sign In HereAlready have an account?