Homeis
Mga sikat na paghahanap
Mga Abogado
Yaya
Mga Psychologist
Fitness
Groceries
Edukasyon
Corona
Mga Doktor ng Pamilya
Kalusugan
Car Insurance: Ang Kumpletong Gabay

Car Insurance: Ang Kumpletong Gabay

Hindi ka maaaring magmaneho ng ligal o bumili ng kotse sa US nang walang car insurance. Ganito mo ito gawin:

 

Mga kinakailangang car insurance coverage:


Pananagutan sa pinsala sa katawan

$15,000 kada tao

$30,000 kada aksidente


Pananagutan sa pinsala sa pag-aari

$5,000 kada aksidente

 

Sa English, nangangahulugan iyon sa kaganapan ng isang aksidente, ang iyong insurance ay magbabayad ng maximum na $ 15,000 para sa mga bayarin sa medikal ng isang tao, at kung higit sa isang tao ang nasugatan, ang pinakamaraming babayaran nila ay $ 30,000. Magbabayad din ang iyong insurance ng $ 5,000 patungo sa pinsala sa pag-aari. Gayunpaman, mahalagang malaman na ang California ay itinuturing na isang “at-fault state,” na nangangahulugang walang mga paghihigpit sa mga demanda na nauugnay sa aksidente.

 

Mahalagang banggitin na ang minimum na coverage ay sakop lamang sa mga pinsala ng ibang tao. Kung hindi ka bibili ng anumang karagdagang insurance, kailangan mong sagutin ang sarili mong mga pinsala. Ang komprehensibo at collision insurance, na sumasakop sa mga pisikal na pinsala sa iyong sasakyan, ay hindi iniuutos ng batas, ngunit hinihiling ng mga kumpanya ng pagpapautang kung ang iyong sasakyan ay leased o financed.

 

Kung ganoon ano ang aking iba pang mga pagpipilian?

 

Mayroon, syempre, ang opsyonal na coverage na maaari mong bilhin na hindi sapilitan, ngunit lubos na inirerekomenda.     Cover ka ng Uninsured/underinsured na motorista kung ang ibang taong kasangkot sa isang aksidente sa kotse ay hindi insured (at 15% ng mga driver ng California ang hindi).

 

Ang pagbabayad ng medical insurance ay inirerekumenda din at sasagutin ang mga bayarin mo sa medikal at ang iyong mga pasahero anuman ang pagkakamali.

 

Ang iba pang mga uri ng opsyonal na coverage ay kinabibilangan ng paghatak at tulong sa tabi ng kalsada at pag-balik ng upa, na sumasakop sa gastos ng isang inuupahang kotse habang ang iyo ay inaayos pagkatapos ng isang aksidente.

 

Kung nais mong tiyakin na makakakuha ka ng pinakamahusay na coverage na posible para sa pinakamababang gastos, kausapin ang isang ahente ng insurance.


Mayroong parusa sa pagkahuli sa pagmamaneho nang walang insurance.

Kung ikaw ay isang drayber ng California na nahuli sa kalsada na walang insurance, mahaharap ka sa multa hanggang sa $ 200, at hanggang sa $ 500 para sa isang pangalawang paglabag.D
52 Nai-save
7 Mga Komento
Luly· Nov 20, 19:38
Thanks!
Gusto
 Sumagot
Bar· Dec 18, 03:30

Koren

Gusto
 Sumagot
1 gusto
Suhail· Apr 22, 02:07
Also, You need to have PIP in NJ.
Gusto
 Sumagot
Charlotte· Jun 08, 12:49
super aide ! merci pour cet article
Gusto
 Sumagot
Kim· Jul 03, 23:29

לכל מדינה יש את המינימום שלה. המידע פה לא כל כך מדויק. אני סוכנת ביטוח בפלורידה. מבטחת ב 35 מדינות [[Sign In to see link]] קים בן-שלום [[Sign In to see link]]

Gusto
 Sumagot
Karl· Jul 08, 01:17
Merci
Gusto
 Sumagot
Muhammad · Sep 17, 07:00

As your local Farmers® agent in Sacramento, CA, I help customers like you identify the insurance coverage that best fits your needs. This process is straightforward and personalized to help make you smarter about insurance. I have the knowledge and experience to help you better understand your coverage options--whether that's auto, home, renters, business insurance and more. Give me a call at [[Sign In to see link]] and I'll be happy to answer any questions you might have. Languages Spoken: English, Hindi, Punjabi, and Urdu

Gusto
 Sumagot