Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi
Mga Promosyon
Paano Makakuha ng Driver's License
Larawan ni why kei sa Unsplash

Paano Makakuha ng Driver's License

Bilang isang dayuhan sa US, kinakailangan kang magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho bago ka makapagmaneho ng anumang kotse. Gayunpaman, ang iyong wastong dayuhang lisensya sa pagmamaneho sa Ingles ay nagbibigay-daan sa iyo upang magmaneho nang walang supervisor na driver sa anumang kalye, kalsada, highway, tulay, o lagusan, maliban sa isang DMV road test area. Kapag nagpunta ka upang mag-apply, dalhin ang lahat ng kinakailangang pagkakakilanlan sa iyo, na maaaring kasama ang iyong pasaporte, Numero ng Social Security, lisensya sa pagmamaneho ng dayuhan, birth certificate  o permanent resident card, at katibayan ng iyong katayuang ligal sa imigrasyon. Kadalasan, hihilingin sa iyo na magdala ng patunay ng paninirahan tulad ng isang bill ng utility o pag-upa sa iyong pangalan na nagpapakita ng iyong kasalukuyang address upang kumpirmahing ikaw ay isang residente na nasa estado. Mayroong ilang pangkalahatang mga requirement na kakailanganin sa iyo bago ka makakuha ng lisensya sa pagmamaneho at kasama dito ang isang written test, pagsubok sa paningin, at pagsubok sa pagmamaneho.


Ang mga residente ng New York State na 16 taong gulang o higit pa ay maari ng mag-aplay para sa isang lisensya sa pagmamaneho ng New York at hindi mo kailangang maging isang US Citizen upang makakuha ng isang lisensya sa pagmamaneho ng New York, permit o non-driver na ID card pero dapat mong ipakita mga dokumentasyon na sumusuporta sa iyong ligal na katayuan sa bansa. Kung ikaw ay wala pang edad 18 o magulang ng isang drayber na wala pang 18 taong gulang, may mga paghihigpit sa mga pribilehiyo sa pagmamaneho na magagamit kapag nagmamaneho sa New York na matatagpuan sa The Graduated License Law and Restrictions for Drivers under 18


Gayunpaman, kung ikaw ay 17, karapat-dapat ka para sa isang lisensya sa pagmamaneho ng senior (Class D o M) kung mayroon kang isang lisensya sa pagmamaneho ng junior o limitadong lisensya sa pagmamaneho ng junior at nakumpleto ang isang kurso na inaprubahan ng estado ng high school o kolehiyo sa pagmamaneho. Sa pag-edad ng 18, awtomatiko kang makakatanggap ng isang senior na lisensya sa iyong mail.


Kung nag-a-apply ka para sa iyong unang lisensya na karaniwang may bisa sa loob ng 5 taon, may ilang mga hakbang na dapat mong malaman.


Step 1: Tukuyin ang uri ng lisensya na kailangan mo

Sa New York, mayroong iba't ibang uri ng lisensya sa pagmamaneho na maaari mong aplayan para sa:


A Komersyal (CDL).

Kung saan maaari kang mag-apply kung ikaw ay 21 o higit pa upang magmaneho ng karamihan sa mga solong unit ng sasakyan at mga kumbinasyon ng sasakyan.


B Komersyal (CDL).

kung saan maaari kang mag-apply kung ikaw ay 18 o higit pa upang magmaneho ng mga solong yunit ng sasakyan na maaaring imaneho ng Class E kasama ang mga bus at trak na mayroong Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 26,001 lbs. o higit pa.


C Komersyal (CDL).

Kung saan maaari kang mag-apply kung ikaw ay 18 o higit pa upang magmaneho ng mga solong yunit ng sasakyan na maaaring imaneho ng Class E kasama ang mga bus at trak na mayroong Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 26,000 lbs. o mas mababa.


D Operator.

Kung saan maaari kang mag-apply kung ikaw ay 18 o higit pa o may edad na 17 na may Driver Education upang mag maneho ng mga pampasaherong kotse at trak na may Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 26,000 lbs. o mas kaunti pa, ang mga sasakyang naghihila ng isa pang sasakyan (halimbawa ng isang trailer) na may maximum na bigat na 10,000 lbs. o mas mababa.


DJ Junior Operator.

Kung saan maaari kang mag-apply kung ikaw ay 16-17 taon upang magmaneho ng mga pampasaherong kotse at trak na may Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 10,000 lbs. o mas kaunti pa at isang sasakyang hila ng ibang sasakyan (halimbawa ng isang trailer) na may isang GVWR na 3,000 lbs. o mas mababa.


Step 2:

Kumuha ng isang learner permit.

Bago ka makakuha ng isang lisensya, dapat kang mag-apply para sa isang learner permit sa tanggapan ng DMV at kumuha ng written test. Maaari kang maghanda sa pamamagitan ng pagbabasa ng New York State Driver's Manual at pagkuha mga practice test. Alamin kung paano get a learner permit.


Step 3:

Magsanay sa pagmamaneho at kumuha ng pre-licensing na kurso

Kapag mayroon kang isang learner permit, dapat ay mayroon kang pinangasiwaang kasanayan sa pagmamaneho at dapat kang kumuha ng pre-licensing na kurso o isang kurso sa edukasyon sa pagmamaneho bago ka kumuha ng iyong road test.


Alamin kung paano find a pre-licensing course and prepare for your road test .


Step 4:

Pumasa sa isang road test

Kung pumasa ka sa iyong pagsubok, bibigyan ka ng tagasuri ng isang interim licence na nagbibigay-daan sa iyong magmaneho. Panatilihin ang interim licence na may larawan ng learner permit hanggang sa makarating ang iyong bagong lisensya sa mail (sa halos 2 linggo).

Tingnan kung paano schedule and take a road test.

Bayarin.

Nakasalalay ang mga bayarin sa kung ano ang iyong ina-aplayan, iyong edad, at kung saan ka nakatira. Gamitin ang tsart ng pag-bayad upang ma  estimate your fee.

Palitan, baguhin, ibalik, o makipagpalitan.

Palitan.

Tingnan kung paano replace a license that was lost, stolen or destroyed.

Baguhin.

Tingnan kung paano renew your license .

Ibalik.

Alamin kung paano restore your driving privilege and reapply for your license after a revocation.

Palitan ang lisensya sa labas ng estado.

Kung ikaw ay mula sa ibang estado, tingnan kung paano exchange your out-of-state driver license. Kung pupunta ka rito mula sa ibang bansa (overseas), tingnan ang impormasyon tungkol sa visiting or moving to New York.

Kung ikaw ay wala pang 18


Graduated license law

Kung ikaw ay wala pang edad 18 o magulang ng isang driver na wala pang 18 taong gulang, napakahalagang maunawaan mo ang  Graduated Driver License (GDL) Law and the restrictions on drivers under age 18.


Senior License bago 18

Kung ikaw ay 17, karapat-dapat ka para sa isang lisensya sa pagmamaneho ng senior (Class D o M) kung mayroon kang isang lisensya sa pagmamaneho ng junior o limitado ang lisensya sa pagmamaneho ng junior at nakumpleto ang isang kurso sa edukasyon sa high school o kolehiyo na inaprubahan ng estado. Upang palitan ang iyong lisensya sa junior sa isang senior na lisensya, dalhin ang iyong lisensya sa junior at ang Student Certificate of Completion (MV-285) na natanggap mo mula sa iyong tagapagturo sa anumang DMV office. Dapat mong ibalik ang iyong certificate at junior na lisensya upang matanggap ang senior na lisensya. Kung hindi mo binago ang iyong lisensya sa junior sa isang senior na lisensya, napapailalim ka sa mga paghihigpit para sa mga junior driver hanggang sa ikaw ay edad 18, kahit na dala mo ang certificate of Completion. Maaari mo ring ibigay ang iyong certificate kasama ang iyong junior permit sa tagasuri ng lisensya sa iyong pagsubok sa kalsada.


Kapag nag-18 ka na

Kapag nakapasa ka na sa iyong road test o naibalik ang isang binawi na lisensya sa pagmamaneho, magkakaroon ka ng 6 na buwan na panahon ng probationary. Sa panahong ito, ang iyong lisensya ay masususpinde sa loob ng 60 araw kung ikaw ay nahatulan sa alinman sa mga sumusunod:

  • nagpapabilis
  • nakikilahok sa isang paligsahan sa bilis
  • hindi maingat na pagmamaneho
  • pagsunod ng masyadong malapit
  • paggamit ng isang mobile phone
  • paggamit ng isang portable electronic device (halimbawa isang smart phone, tablet, GPS o MP3 player)
  • anumang 2 iba pang mga gumagalaw na paglabag


Pagkatapos ng suspensyon, magkakaroon ka ng pangalawang 6 na buwan ng panahon ng probasyon.


Kung nahatulan ka sa isa sa mga paglabag sa itaas (o 2 iba pang mga gumagalaw na paglabag) sa panahon ng pangalawang pagkakataon ng probasyon, babawiin ang iyong lisensya ng hindi bababa sa 6 na buwan.


Kapag natapos ang pagpapawalang bisa, dapat kang mag serbisyo ng isa pang 6 na buwan na probationary.


Ang iyong unang lisensya ay may bisa sa loob ng 5 taon

Para sa isang lisensya sa Class D, Class DJ, at Class E, ang petsa ng pag-expire ng iyong learner permit ay magiging petsa ng pag-expire ng iyong lisensya sa pagmamaneho. Sama-sama ang learner permit  at ang lisensya sa pagmamaneho ay may bisa para sa isang maximum na 5 taon. Kapag nag-apply ka para sa isang learner permit at isang lisensya sa pagmamaneho, babayaran mo ang para sa haba ng oras na ang mga dokumento ay may bisa.


Halimbawa, ang isang learner permit na naibigay sa iyo noong 2014 ay may bisa hanggang sa iyong kaarawan sa 2019. Bayaran mo ang para sa isang dokumento na valid sa loob ng 5 taon. Kung pumasa ka sa iyong road test sa 2017, mag-e-expire ang iyong lisensya sa pagmamaneho sa 2019. Pinapanatili ng iyong lisensya sa pagmamaneho ang petsa ng pag-expire ng iyong learner permit. Kapag nagbago ka mula sa isang lisensya ng Class DJ junior patungo sa isang lisensya ng Class D na senior, ang petsa ay hindi nagbabago.


Mga driver mula sa ibang bansa

Maaari kang magmaneho sa U.S na may wastong lisensya sa pagmamaneho mula sa ibang bansa. Hindi mo kailangang mag-apply para sa State driver license maliban kung ikaw ay resident of that state.


Kung pinili mo upang makakuha ng isang lisensya sa pagmamaneho ng New York (pagsunod sa mga hakbang na ipinaliwanag sa pahinang ito), kapag nakapasa ka sa iyong road test, dapat mong ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho ng dayuhan sa DMV road test examiner. Sisirain ng lokal na tanggapan ng DMV ang iyong dayuhang lisensya sa pagmamaneho pagkalipas ng 60 araw. Kung balak mong bumalik sa iyong sariling bansa at kakailanganin ang iyong dayuhang lisensya sa pagmamaneho, tanungin ang road test exminer kung paano tiyakin na ang iyong dayuhang lisensya sa pagmamaneho ay hindi nasira.

V
5 Nai-save
1 Komento
Jerome-Mary Jane· Nov 16, 18:13
Maraming Salamat sa impormasyon! All the best sa mga kukuha ng driver exam & license! God bless. :)
Gusto
 Sumagot