Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi
Mga Promosyon
Gabay para sa Admin ng Grupo | mga tip at mabuting pagtakbo

Gabay para sa Admin ng Grupo | mga tip at mabuting pagtakbo

Gusto mo bang malaman kung paano maging maskilala ang grupo niyo? Basahin itong mga tips


Bilang admin or tagapagtakbo ng grupo, ito ang ilan sa mga katungkulan mo: group activity, privacy, at group moderation.

Sundan ang mga paraan sa pagtakbo ng iyong grupo sa homeis para mahusay ang pagkakasama-sama ng mga miyembro dito.


Group Privacy


Tatlo ang iba’t ibang klaseng privacy:

  • Public: maski sino, nakakakita sa grupo, mga miyembro nito, at mga post.
  • Private: Maski sino, nakikita ang grupo at mga miyembro nito; miyembro lang ang nakakakita ng mga post
  • Private without visibility: mga miyembro lang ang nakakakita kung sino ang nasa grupo at ang mga post dito.


Maraming Admin

Maaaring bigyan ng admin ng grupo ang pagtakbo ng grupo (o admin privileges) sa sinuman na piliin niya. Piliin sa listahan ng mga miyembro ang kaibigan na ibig niyong isama sa pagtakbo ng grupo para hindi ka nag iisa na nagtatrabaho.


Pangalan ng Grupo

Sa pamamagitan ng nakakatuwang pagbigay ng pangalan sa grupo, magiging madali ang pag-search sa Grupo mo.


Pagsasalarawan sa Grupo

Ang pagsasalarawan sa grupo ang isa sa pinakaunang hahanapin ng mga maaaring maging miyembro nito, kayat dapat maikli at mabuti ang impormasyon sa pagsasalarawan ng grupo.


Sa pagsasalarawan sa grupo, dapat malinaw ang impormasyon tungkol sa kung sino ang pwedeng sumali sa grupo, bakit sila pwedeng sumali, ang kung ano ang makukuha ng mga miyembro sa pagsali sa grupo.


Cover Photo o Larawan ng Grupo

Bigyan ng ideya ang mga gustong sumali kung ano itong grupo sa pamamagitan ng Cover Photo.


Mga Bagong Myembro

Ang admin ng grupo ang makakaapruba o makakatanggi sa mga bagong member requests (sa pribadong grupo) at ang pagtanggal sa miyembro sa seksyon na Group Members.


Aktibidad ng Grupo

  • Bilang tagapagtakbo o admin ng grupo, maari mong ilagay ang post sa pinakamabuting posisyon. 
  • Bilang admin ng grupo, pwede mong i-pin ang post sa group feed.
  • Bilang admin ng grupo, pwede mong i-delete at i-report ang mga post na hindi kanais-nais.
  • Bilang admin ng grupo, pwede kang magpadala ng mensahe sa lahat ng miyembro ng grupo sa pamamagitan ng Group Announcement sa loob ng members list page.

 

Mag-click dito para makita ang lahat ng mga grupo

Mag-click dito para gumawa ng bagong grupo (sa mobile lamang ngayon)

2 Nai-save