Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi
Mga Promosyon
Car Insurance: Ang Kumpletong Gabay
Larawan ni Sarah Brown sa Unsplash

Car Insurance: Ang Kumpletong Gabay

Hindi ka maaaring magmaneho ng ligal o bumili ng kotse sa US nang walang car insurance. Ganito mo ito gawin:

 

Mga kinakailangang car insurance coverage:


Pananagutan sa pinsala sa katawan

$15,000 kada tao

$30,000 kada aksidente


Pananagutan sa pinsala sa pag-aari

$5,000 kada aksidente

 

Sa English, nangangahulugan iyon sa kaganapan ng isang aksidente, ang iyong insurance ay magbabayad ng maximum na $ 15,000 para sa mga bayarin sa medikal ng isang tao, at kung higit sa isang tao ang nasugatan, ang pinakamaraming babayaran nila ay $ 30,000. Magbabayad din ang iyong insurance ng $ 5,000 patungo sa pinsala sa pag-aari. Gayunpaman, mahalagang malaman na ang California ay itinuturing na isang “at-fault state,” na nangangahulugang walang mga paghihigpit sa mga demanda na nauugnay sa aksidente.

 

Mahalagang banggitin na ang minimum na coverage ay sakop lamang sa mga pinsala ng ibang tao. Kung hindi ka bibili ng anumang karagdagang insurance, kailangan mong sagutin ang sarili mong mga pinsala. Ang komprehensibo at collision insurance, na sumasakop sa mga pisikal na pinsala sa iyong sasakyan, ay hindi iniuutos ng batas, ngunit hinihiling ng mga kumpanya ng pagpapautang kung ang iyong sasakyan ay leased o financed.

 

Kung ganoon ano ang aking iba pang mga pagpipilian?

 

Mayroon, syempre, ang opsyonal na coverage na maaari mong bilhin na hindi sapilitan, ngunit lubos na inirerekomenda.     Cover ka ng Uninsured/underinsured na motorista kung ang ibang taong kasangkot sa isang aksidente sa kotse ay hindi insured (at 15% ng mga driver ng California ang hindi).

 

Ang pagbabayad ng medical insurance ay inirerekumenda din at sasagutin ang mga bayarin mo sa medikal at ang iyong mga pasahero anuman ang pagkakamali.

 

Ang iba pang mga uri ng opsyonal na coverage ay kinabibilangan ng paghatak at tulong sa tabi ng kalsada at pag-balik ng upa, na sumasakop sa gastos ng isang inuupahang kotse habang ang iyo ay inaayos pagkatapos ng isang aksidente.

 

Kung nais mong tiyakin na makakakuha ka ng pinakamahusay na coverage na posible para sa pinakamababang gastos, kausapin ang isang ahente ng insurance.


Mayroong parusa sa pagkahuli sa pagmamaneho nang walang insurance.

Kung ikaw ay isang drayber ng California na nahuli sa kalsada na walang insurance, mahaharap ka sa multa hanggang sa $ 200, at hanggang sa $ 500 para sa isang pangalawang paglabag.V
5 Nai-save