Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi

29 Mga Grupo

Mga grupo para sa Filipinos sa USA

Sumali sa iba't ibang mga pangkat ng Filipinos sa USA na nagbabahagi ng parehong interes sa iyo. Mayroon kaming mga grupo para sa pagkuha ng litrato, pagkain, pag-aaral at kung ano man ang nasa isip para sa Filipinos sa USA!

Pampublikong Grupo
Lahat USA
Nagtatrabaho ka ba sa Tech industry? Ito ang lugar kung sa ka puedeng magbigay konsulta: tungkol sa trabaho, design companies, mga abugado, CPAs, at iba pang mga bagay para sa ating propesyon. I...
136 Sumali
Pampublikong Grupo
Lahat USA
Sali na dito kung mahilig ka sa sine, shows sa telebisyon o cable, streaming, o sa mga artista o iba pang performers na Pinoy!
160 Sumali
Pribadong Grupo
Lahat USA
Ito ang lugar para sa lahat ng mga BABAE kung saan sila puwedeng magpakita ng suporta sa kanilang kapwa babae. Dahil marami sa ating nakakaranas ng kahirapan sa buhay paminsan-minsan, di ba't naka...
268 Sumali
Pampublikong Grupo
Lahat USA
Ang grupo na ito ay para lamg sa mga may \"dependent visa\". Ito ang puntahan para sa mga impormasyon tungkol dito, at makipagkaibigan sa ibang nasa sitwasyon mo.
113 Sumali
Pampublikong Grupo
Lahat USA
Gusto mo bang makipag-konekta sa technical team ng Homeis? Magtanong na! Tulungan iyo kaming maging masmahusay na app! Maraming Salamat!
75 Sumali
Pampublikong Grupo
Lahat USA
Kung mahilig ka sa anung bagay tungkol sa pagkain, ito ang grupo mo. Mag-share ng resipe, mga restaurant, at mga paborito mong pagkain!
374 Sumali
Pampublikong Grupo
Lahat USA
Mahairap kung minsan magin estudiyante sa ibang bansa: hindo lang dahil sa baging kultura na hinaharap natin; kundo sa mga bagong bagay tungkol sa edukasyon, pera, o sa mga bagay na nakakaapekto n...
132 Sumali
Pampublikong Grupo
Lahat USA
Gusto mo bang magpadala ng package? Kailiangan mo ng kasama para sa inyong magulang na magbibiyahe? Sumali na sa grupong ito para maka hanap ng impormasyon na makakatulong sa inyong pag-balik-bayan.
240 Sumali
Dito tayo puedeng magtulungan, para maging masmaayos ang ikspiryensya matin bilang bagong immigrant. Sumali na rin, kahit ni ka bagong salta, para makatulong sa ating kababayan.
329 Sumali

Ano ang maaari mong hanapin dito?

Sumali sa iba't ibang mga pangkat ng Filipinos sa USA na nagbabahagi ng parehong interes sa iyo. Mayroon kaming mga grupo para sa pagkuha ng litrato, pagkain, pag-aaral at kung ano man ang nasa isip para sa Filipinos sa USA!