Homeis
Mga sikat na paghahanap
Pamilya at Mga Bata
Pagkain at Inumin
Ligal
Mga Mahalaga
Kalusugan
Lifestyle
Paglalakbay
Pananalapi

Filipinos in USA

Pagsama-samahin ang iyong dalawang tahanan

Nationality flags
Saan ka nakatira ngayon?
Saang bansa ka nanggaling?
Ano ang hinahanap mo?
Sagot namin yan!
Maligayang pagdating sa homeis!
Kung nakarating ka lang sa USA at pakiramdam na nawala, narito kami upang bigyan ka ng kamay! Sa homeis app at site ay mahahanap mo ang LAHAT ng kailangan mong malaman tungkol sa paglipat mula sa Philippines patungo sa USA, nakatira sa USA at nakakilala ng mga bagong kaibigan mula sa Philippines na nakatira sa USA. Mahahanap mo rito ang mga kaganapan para sa pamayanan sa iyong lugar ng pamumuhay, trabaho, apartment, serbisyong medikal at ligal at karaniwang kung anuman ang kailangan mong makasama sa USA. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan!

I-download na ngayon

At sumali sa iyong homeis!

Lahat Filipinos ng mga komunidad na

Mga madalas itanong

What is a Credit Score?

Ang credit score system sa U.S. ay isa sa mga importanteng bagay na dapat mong matutunan. Ang pagkakaroon ng mabuting credit ay kailangan sa pag-umpisa at pagkaroon ng kabuhayan sa USA. Ang pag-pabuti ng credit mula sa umpisa ay mahirap, pero posibleng gawin.


What is a W-2 form and why do I need to fill it?

Ang sistema ng pagbubuwis sa U.S. ay kakaiba at maraming pasikut-sikot. Pagdating sa buwis, importante ang kaalaman mo tungkol dito. Bilang empleyado, ang dapat mong hanapin agad sa pagbabayad ng buwis, ay ang W-2 form -- dapat intindihin ng mabuti para maiwasan ang mga fines o para makuha ang pinakamalaking tax return na karapat-dapat sa iyo.

How Do I Apply For a Driver's License as an Immigrant?

Sa karamihan ng mga lugar sa U.S., ang pagkakaroon ng driver's license ay importante para ikaw ay makalakbay. Ang pag-apply para sa driver's license ay madaling intindihan, pero may mga bagay na dapat mong maalala bilang imigrante.

How do I obtain a U.S. Social Security Number (SSN)?

Ang pagkuha ng iyong Social Securiy Number ay isa sa kauna-unahang dapat gawin pagkalipat mo sa Amerika. Ang pagtanggap ng SSN bilang imigrante ay kinakainlangan sa paghanap ng trabaho o kahit na sa pag-volunteer. Bago mo magawa ang lahat na ito, dapat mong pag-aralan ang kahalagahan ng SSN at kung paano gamitin.

Maging kaibigan din tayo sa panlipunan!